Kjøpsvilkår og leveringsbetingelser

Priser

Alle priser er i norske kroner og vises inklusive merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestillingen og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet.

Forbehold

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil når det gjelder pris og informasjon om varer/ tjenestene på siden. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål. Vi ønsker å gi deg god hjelp og en vellykket handel!
Kontakt: Tore Kristensen, tlf: 930 19 989.

Frakt

Vi sender varene pr post.
Alle kjøp over kr 1.000,- sendes fraktfritt i hele Norge.
Ved kjøp under kr 1.000,- tilkommer frakt med kr 75.- pr sending.

Alle symaskiner blir sendt fraktfritt i Norge. Unntak er sending til Svalbard der posten sitt Svalbardgebyr blir lagt til, men frakta er gratis.

Leveranse

Rask levering. 
Vi sender de bestilte varer med Posten.
Der er ca. 3-5 dages leveringstid.
 

Betaling

Vi krever betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra oss til kunden. I vår kasse kan du betale med  Klarna, Visa eller Master Card/ Eurocard. Ved ordre over kr 1.000.- kan vi også tilby at varen sendes pr postoppkrav. Ordre under kr 1.000- må forskuddsbetales,
vi sender ikke ordre under kr 1.000.-. pr postoppkrav.

Persjonopplysning

Sy-Nett AS www.husqvarnasymaskiner.no behandler persondata ifølge Lov om Personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne register.

Kortinformasjon

Når du handler hos Husqvarnasymaskiner.no blir betalingen behandlet av nets, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa (www.visa) og MasterCard/ Eurocard. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk.

Avbestilling

Hvis du angrer på bestillingen gjelder norsk lov om angrerett. Du må informere oss snarest mulig via e-post eller telefon. Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i samme stand som ved levering, samt i original emballasje. Frakt utgifter v/rettur må kjøper selv betale.

 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål, bruk kontaktsjema eller Tore Kristensen på telefon. 93019989.

Angrerett

I følge angrerettloven gjelder angrefristen fra den dagen kjøperen mottok varen og 14 dager fremover. Dersom du vil angre på kjøpet, returnerer du varen i samme stand som du mottok den og legger ved utfylt angrerettsskjema (som lå vedlagt i forsendelsen), du vil da få tilbakeført det du har betalt. Kjøper betaler returporto. Se utfyllende informasjon på angrerettsskjemaet.
Har du spørsmål om angrerettloven, kjøpsloven eller andre regler som angår deg som forbruker, kan du kontakte Forbrukerrådet i ditt hjemfylke. Internettadresse: http://www.forbrukerradet.no

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 

Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

 

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

 

 

 

Garanti

Vi gir 5 års reklamasjonsrett Garanti på de fleste symaskiner til privat bruk.

 

Garanti 5 års reklamasjonsrett Garanti - og reklamasjonsbestemmelser i.h.h.t kjøpsloven.

1. Berettiget person Kun den person som benytter maskinen til normalt husholdningsbruk kan påberope seg garanti ifl g kjøpsloven. For produkter som anvendes kommersielt gjelder garantien i seks (6) måneder

2. Land der garantien gjelder Produktet kan få garantiservice i det land der det er innkjøpt.

3. Hva garantien omfatter Nåler, lamper, drivremmer og kniver omfattes ikke av denne garanti. Garantien gjelder kun ved material– og produksjonsfeil. Den omfattar ikke feil og skader som er oppstått uavhengig av produktets beskaffenhet som f.eks: a) skade forårsaket av annen. b) skade p.g.a feil behandling av produktet. c) skade som resultat av at intruksjoner for bruk og vedlikehold ikke er fulgt. d) skade som resultat av ulykke eller feil bruk av produktet e) skade foråresaket ved inngrep av annen enn autorisert person. f) skade gjennom anvending av tilbehør eller deler som ikke er originale.

4. Ved Garanti Deffekt produkt eller del skal sendes eller leveres til den autoriserte forhandler som har solgt produktet. Garantiservice gis kun dersom dette kjøp– og garantibevis, sammen med kvittering, kan fremvises. Denne garanti påvirker ikke konsumentens rettigheter i forhold til gjeldende lovgivning.

 

 
 

Kontaktdetaljer:

Besøks og postadresse:

Sy-nett A/S Symaskiner salg og service

Kongleveien 1
3300 HOKKSUND
Tlf 93019989
Organisasjons nr: 921888600